Mmmm..... cookies...

Kirkebjerg Lejerforening

Vi kan kontaktes ved behov på formandens telefon eller på nedenstående mail. 

Derudover kan du afleveret post adresseret til lejerforeningen i afdelingsbestyrelsens postkasse ved bagsiden ved ejendomskontoret.

Formand:    Leif Hansen   Tlf.: 4093 2950 -  lh2605@gmail.com
Kasserer:    Jeanne Lynard                              jlynard@gmail.com
Bestyrelsesmedlem:    Henning Sølberg  Tlf.: 3136 7476 -  hg.sg27@gmail.com
Suppleant:    Irene Petersen  Tlf.: 40874872
Suppleant    Jesper Stegler  
   

Vedtægter for Lejerforeningen

Indmeldelsesblanket