Mmmm..... cookies...

Kirkebjerg Lejerforening

Lejerforeningen har kontortid den første mandag i måneden (undtaget juli og december) kl. 19.00-19.30 på kontoret Ved Kirkebjerg 2, kælderen.

Formand:    Leif Hansen   Tlf.: 4093 2950 -  lh2605@gmail.com
Kasserer:    Jeanne Lynard                              jlynard@gmail.com

   
Bestyrelsesmedlem:    Henning Sølberg  Tlf.: 3136 7476 -  hg.sg27@gmail.com
Suppleant:    Irene Petersen  Tlf.: 40874872

   
   

Vedtægter for Lejerforeningen

Indmeldelsesblanket