Mmmm..... cookies...

28. september 2020

Urafstemning om råderet til køkkener

Beboerne i afdeling 601 Kirkebjerg har i deres postkasser modtaget information om og stemmesedler til urafstemningen om fornyelse af kollektiv råderet til køkkener.

Beboerne skal tage stilling til, om skal være muligt at finansiere nye køkkener i lejemålene via et lån i afdelingens opsparede midler. De beboere, der vælger at få nye køkkener, afdrager på lånet over huslejen. Der har tidligere været en aftale om kollektiv råderet til køkkener i afdelingen. Den væsentligste forskel er, at løbetiden på lånet med den nye aftale sættes ned fra 15 til 10 år.

Det er frivilligt, om man vil benytte den kollektive råderet til nyt køkken, og det er kun de lejere, der benytter ordningen, der skal afdrage over huslejen.

Den kollektive råderet og de muligheder, det giver, er nærmere beskrevet i det omdelte materiale, hvor man også kan se, hvad stigningen i huslejen vil blive ved forskellige priseksempler. Du kan også se materialet her.

Hver bolig har 2 stemmesedler. De skal afleveres i postkassen mærket ”Urafstemning”, der hænger ved bagindgangen til ejendomskontoret i afdeling Kirkebjerg. Fristen for at aflevere stemmesedler udløber torsdag den 8. oktober 2020 klokken 12.

Efter fristens udløb bliver stemmerne talt op, og resultatet offentliggøres via husstandsomdelt information til beboerne og på hjemmesiden.

Kig efter stemmesedlen og det øvrige materiale i din postkasse og brug din stemmeret.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til BB@lejerbo.dk