Mmmm..... cookies...

15. oktober 2020

Ja til kollektiv råderet for køkkener

Urafstemningen i afdeling 601 Kirkebjerg sluttede torsdag den 8. oktober. 82,6 procent stemte ja til muligheden for at få køkkener over den kollektive råderet, mens 16,1 procent stemte nej. Resten af stemmerne var blanke eller ugyldige.

I faktiske tal var der 247 ja-stemmer, 48 nej-stemmer, 3 blanke og 1 ugyldig. I alt 33,6 procent af lejemålene i 601 Kirkebjerg havde benyttet sig af muligheden for at stemme.

Stemmerne blev talt op af afdelingsformand Eva Leander Mikkelsen samt forvaltningskonsulent Jack Havmand og kommunikationsmedarbejder Lisbeth Rasmussen fra boligselskabets administration på Nygårds Plads.

Aftalen om den kollektive råderet betyder, at man som beboer kan vælge at få et nyt køkken og afdrage over huslejen i 10 år. Køkkenet finansieres via et lån i afdelingens opsparede midler.

Det er kun de beboere, der får nye køkkener, der skal betale for det. Den kollektive råderet har altså ikke konsekvenser for huslejen for de lejere, der ikke benytter sig af den.

Aftalen kan nu sendes til godkendelse af Brøndby Kommune, inden den kan træde i kraft. Når aftalen er godkendt, følger mere information om, hvordan man kan ansøge om at få et nyt køkken over den kollektive råderet.