Mmmm..... cookies...

24. februar 2022

Informationsmøde om helhedsplanen i afdeling 601

Der er informationsmøde om helhedsplanen i afdeling 601 Kirkebjerg:

Onsdag den 2. marts 2022 kl. 19.00 i Kirkebjerg-salen

Dagsorden for mødet

 1. Velkomst ved afdelingsformand Eva Leander Mikkelsen
 2. Valg af dirigent og referent for mødet
 3. Præsentation af helhedsplanen for afdelingen
  • Baggrund
  • Indhold
  • Økonomi
 4. Køreplan frem til endelig beslutning om helhedsplanen for afdelingen
 5. Debat
 6. Afslutning ved afdelingsformand Eva Leander Mikkelsen

På mødet vil baggrunden for helhedsplanen blive gennemgået. Det omfatter bl.a. de tekniske undersøgelser, der ligger til grund for anbefalingerne bag planen, og forslag til finansiering. Derefter er der tid til spørgsmål.

Oplægget til helhedsplanen omfatter nye badeværelser i rækkehusene syd for Park Allé. Alle badeværelser i kældrene i rækkehusene vil samtidig blive nedlagt. Baggrunden er undersøgelser, der viser, at der er problemer med fugt i kældrene. Planen omfatter også dræn og fugtsikring langs med alle kældre i etageblokke og rækkehuse både syd og nord for Park Allé samt nødvendige reparationer af kloaksystemet og renovering af alle udvendige kældertrapper. 

Endelig har Landsbyggefonden givet tilsagn om støtte til hulmursisolering. Pengene til dette kommer fra puljen til grønne renoveringer, der er en del af boligaftalen fra foråret 2020. Støtten til hulmursisolering er afhængig af, at helhedsplanen gennemføres.

Helhedsplanen skal godkendes på et afdelingsmøde, inden renoveringerne kan sættes i gang. Mødet den 2. marts er et informationsmøde, hvor der ikke skal træffes beslutninger.

Mødet handler om de overordnede rammer for projektet, så det er ikke alle detaljer, der endnu er svar på. For afdelingsbestyrelsen og boligselskabet handler mødet også om at lytte til beboernes input.

Beboerne er velkomne til at tage repræsentanter for lejerforeninger med til mødet.

Med venlig hilsen

Afdelingsbestyrelsen i afdeling 601 Kirkebjerg